Trang Chủ / Dịch vụ 4G Viettel – Ưu Đãi Data khủng mới nhất 2020

Dịch vụ 4G Viettel – Ưu Đãi Data khủng mới nhất 2020

Các gói cước combo Data & Thoại

 • V50K

  50.000 đồng/7 ngày

  7GB lưu lượng

  & Miễn phí 20 phút/ cuộc gọi nội mạng

  ĐĂNG KÝ

  Hoặc Soạn tin:

  ( V50K 866772169 gửi 9123 )

 • V70X

  70.000 đồng/30 ngày

  15GB lưu lượng

  & Miễn phí 10 phút/ cuộc gọi nội mạng

  ĐĂNG KÝ

  Hoặc Soạn tin:

  ( V70X 866772169 gửi 9123 )

 • V90X

  90.000 đồng/30 ngày

  30GB lưu lượng

  & Miễn phí 20 phút/ cuộc gọi nội mạng

  ĐĂNG KÝ

  Hoặc Soạn tin:

  ( V90X 866772169 gửi 9123 )

 • V120

  120.000 đồng/30 ngày

  60GB lưu lượng

  & Miễn phí 20 phút/ cuộc gọi nội mạng

  ĐĂNG KÝ

  Hoặc Soạn tin:

  ( V120 866772169 gửi 9123 )

 • ST200

  200.000 đồng/30 ngày

  60GB lưu lượng

  & Miễn phí 20 phút/ cuộc gọi nội mạng

  ĐĂNG KÝ

  Hoặc Soạn tin:

  ( ST200 866772169 gửi 9123 )

Các gói cước 4G Viettel trọn gói 1 tháng

 • MIMAX70

  70.000 đồng/30 ngày

  3GB lưu lượng.

  ĐĂNG KÝ

  Hoặc Soạn tin:

  ( MIMAX70 866772169 gửi 9123 )

 • MIMAX90

  90.000 đồng/30 ngày

  5GB lưu lượng.

  ĐĂNG KÝ

  Hoặc Soạn tin:

  ( MIMAX90 866772169 gửi 9123 )

 • MIMAX125

  125.000 đồng/30 ngày

  8GB lưu lượng.

  ĐĂNG KÝ

  Hoặc Soạn tin:

  ( MIMAX125 866772169 gửi 9123 )

 • MIMAX200

  200.000 đồng/30 ngày

  15GB lưu lượng.

  ĐĂNG KÝ

  Hoặc Soạn tin:

  ( MIMAX200 866772169 gửi 9123 )

 • UMAX300

  300.000 đồng/30 ngày

  30GB lưu lượng.

  ĐĂNG KÝ

  Hoặc Soạn tin:

  ( UMAX300 866772169 gửi 9123 )

Các gói cước 4G Viettel 1 ngày

 • MI5D

  5.000 đồng/ đến hết 24h

  500MB lưu lượng

  ĐĂNG KÝ

  Hoặc Soạn tin:

  ( MI5D 866772169 gửi 9123 )

 • MI7D

  7.000 đồng/ đến hết 24h

  700MB lưu lượng.

  ĐĂNG KÝ

  Hoặc Soạn tin:

  ( MI7D 866772169 gửi 9123 )

 • MI10D

  10.000 đồng/ đến hết 24h

  2GB lưu lượng.

  ĐĂNG KÝ

  Hoặc Soạn tin:

  ( MI10D 866772169 gửi 9123 )

Các gói cước Dcom 4G Viettel theo tháng

 • D30

  30.000 đồng/30 ngày

  2.5GB lưu lượng.

  ĐĂNG KÝ

  Hoặc Soạn tin:

  ( D30 866772169 gửi 9123 )

 • D50

  50.000 đồng/30 ngày

  3.5GB lưu lượng.

  ĐĂNG KÝ

  Hoặc Soạn tin:

  ( D50 866772169 gửi 9123 )

 • D70

  70.000 đồng/30 ngày

  7GB lưu lượng.

  ĐĂNG KÝ

  Hoặc Soạn tin:

  ( D70 866772169 gửi 9123 )

 • D90

  90.000 đồng/30 ngày

  10GB lưu lượng.

  ĐĂNG KÝ

  Hoặc Soạn tin:

  ( D90 866772169 gửi 9123 )

 • D120

  120.000 đồng/30 ngày

  12GB lưu lượng.

  ĐĂNG KÝ

  Hoặc Soạn tin:

  ( D120 866772169 gửi 9123 )

 • D200

  200.000 đồng/30 ngày

  20GB lưu lượng.

  ĐĂNG KÝ

  Hoặc Soạn tin:

  ( D200 866772169 gửi 9123 )

Các gói cước Dcom 4G Viettel 1 năm

 • D500

  500.000 đồng/12 tháng

  4GB lưu lượng.

  ĐĂNG KÝ

  Hoặc Soạn tin:

  ( D500 866772169 gửi 9123 )

 • D900

  900.000 đồng/12 tháng

  7GB lưu lượng.

  ĐĂNG KÝ

  Hoặc Soạn tin:

  ( D900 866772169 gửi 9123 )