Trang Thông Tin Dịch Vụ Data 4G 5G, Thoại Viettel Telecom

Các gói cước combo Data & Thoại

 • V120Z

  90.000 đồng

  4GB Data/ngày x 30 ngày

  & Miễn phí gọi nội mạng < 20p

  & Miễn phí  50p gọi ngoại mạng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hoặc Soạn tin:

  ( V120Z 866772169 gửi 9123 )

 • V90C

  90.000 đồng/30 ngày

  Miễn phí 20 phút/ cuộc gọi nội mạng

  & 30GB DATA (1GB/ngày x 30 ngày)

  ( Hết 1GB/ngày ngưng truy cập )

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hoặc Soạn tin:

  ( V90C 866772169 gửi 9123 )

 • V120C

  120.000 đồng/30 ngày

  Miễn phí 20 phút/ cuộc gọi nội mạng

  & 60GB DATA (2GB/ngày x 30 ngày)

  ( Hết 2GB/ngày ngưng truy cập )

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hoặc Soạn tin:

  ( V120C 866772169 gửi 9123 )

 • V150C

  150.000 đồng/30 ngày

  Miễn phí 20 phút/ cuộc gọi nội mạng

  & 90GB DATA (3GB/ngày x 30 ngày)

  & Miễn phí 50 phút ngoại mạng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hoặc Soạn tin:

  ( V150C 866772169 gửi 9123 )

 • V200C

  200.000 đồng/30 ngày

  Miễn phí 20 phút/ cuộc gọi nội mạng

  & 120GB (4GB/ngày x 30 ngày)

  & Miễn phí 100 phút ngoại mạng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hoặc Soạn tin:

  ( V200C 866772169 gửi 9123 )

 • V150Z

  120.000 đồng/ 30 ngày

  6GB Data/ngày

  & Miễn phí gọi nội mạng < 20p

  & Miễn phí  100p gọi ngoại mạng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hoặc Soạn tin:

  ( V150Z 866772169 gửi 9123 )

 

 

Các gói cước SIÊU TỐC Viettel

 • ST30K

  30.000 đồng

  7GB Data/7 ngày

  ( Hết Data tính cho gói 4G chính nếu có )

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hoặc Soạn tin:

  ( ST30K 866772169 gửi 9123 )

 • ST60N

  60.000 đồng/30 ngày

  2GB 1 Ngày x 30 ngày.

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hoặc Soạn tin:

  ( ST60N 866772169 gửi 9123 )

 • ST70K

  70.000 đồng/tháng

  15GB (500MB/ngày x 30 ngày)

  ( Hết 500MB/ngày ngưng truy cập )

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hoặc Soạn tin:

  ( ST70K 866772169 gửi 9123 )

 • ST90K

  90.000 đồng/tháng

  30GB (1GB/ngày x 30 ngày)

  ( Hết 1GB/ngày ngưng truy cập )

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hoặc Soạn tin:

  ( ST90 866772169 gửi 9123 )

 • ST120K

  120.000 đồng

  60GB (2GB/ngày x 30 ngày)

  & Miễn phí xem TV360

  & Miễn phí 25GB lưu trữ DV LifeBOX

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hoặc Soạn tin:

  ( ST120K 866772169 gửi 9123 )

 • ST150K

  150.000 đồng/tháng

  90GB (3GB/ngày x 30 ngày)

  & Miễn phí xem truyền hình TV360

  & Miễn phí DV LifeBOX

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hoặc Soạn tin:

  ( ST150K 866772169 gửi 9123 )

 

Các gói cước 4G Viettel theo ngày

 • ST5K

  5.000 đồng/ đến hết 24h

  500MB lưu lượng

  (Mua 2 lần/ngày tặng 500MB)

  ( Hết Data tính cho gói 4G chính nếu có )

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hoặc Soạn tin:

  ( ST5K 866772169 gửi 9123)

 • ST15K

  15.000 đồng

  3GB Data/3 ngày

  ( Hết Data tính cho gói 4G chính nếu có )

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hoặc Soạn tin:

  ( ST15K 866772169 gửi 9123 )

 • 1N

  10.000 đồng/ ngày

  5GB Data/ngày

  & Miễn phí gọi nội mạng < 20p

  & Miễn phí  5p gọi ngoại mạng

  & Miễn phí TV360 gói BASIC

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hoặc Soạn tin:

  ( 1N 866772169 gửi 9123 )