Trang Thông Tin Dịch Vụ Data 4G 5G, Thoại Viettel Telecom

Các gói cước miễn phí Data MXH Viettel

 • MXH100

  100.000 đồng/ 30 ngày

  30GB (1GB/ngày x 30 ngày)

  ( Hết 1GB ngưng truy cập )

  Miễn phí Data Facebook, Tiktok, Youtube

  & Miễn phí Data Messenger

  ( Soạn: MXH100 KHG gửi 9123 )

 • MXH120

  120.000 đồng/ 30 ngày

  30GB (1GB/ngày x 30 ngày)

  ( Hết 1GB ngưng truy cập )

  Miễn phí Data Facebook, Tiktok, Youtube

  & Miễn phí Data Messenger

  ( Soạn: MXH120 KHG gửi 9123 )

 • MXH150

  150.000 đồng/ 30 ngày

  45GB (1.5GB/ngày x 30 ngày)

  ( Hết 1.5GB ngưng truy cập )

  Miễn phí Data Facebook, Tiktok, Youtube

  & Miễn phí Data Messenger

  ( Soạn: MXH150 KHG gửi 9123 )

 

Các gói cước 4G Viettel 1 tháng

 • SD70

  70.000 đồng /30 ngày

  1GB Data/ngày.

  (Hết 1GB ngưng truy cập)

  Hoặc Soạn tin:

  ( SD70 KHG gửi 9123 )

 • SD90

  90.000 đồng /30 ngày

  1.5GB Data/ngày.

  (Hết 1.5GB ngưng truy cập)

  Hoặc Soạn tin:

  ( SD90 KHG gửi 9123 )

 • SD135

  135.000 đồng /30 ngày

  5GB Data/ngày.

  (Hết 5GB ngưng truy cập)

  Hoặc Soạn tin:

  ( SD135 KHG gửi 9123 )

 

Các gói cước combo Data & Thoại

 • V90B

  90.000 đồng/30 ngày

  Miễn phí 10 phút/ cuộc gọi nội mạng

  & Miễn phí 30 phút gọi ngoại mạng

  & 30GB DATA (1GB/ngày x 30 ngày)

  ( Hết 1GB/ngày ngưng truy cập )

  Hoặc Soạn tin:

  ( V90B KHG gửi 9123 )

 • V120B

  120.000 đồng/30 ngày

  Miễn phí 10 phút/ cuộc gọi nội mạng

  & Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng

  & 45GB DATA (1.5GB/ngày x 30 ngày)

  ( Hết 1.5GB/ngày ngưng truy cập )

  Hoặc Soạn tin:

  ( V120B KHG gửi 9123 )

 • V160B

  160.000 đồng/30 ngày

  Miễn phí 10 phút/ cuộc gọi nội mạng

  & Miễn phí 100 phút gọi ngoại mạng

  & 120GB DATA (4GB/ngày x 30 ngày)

  ( Hết 4GB/ngày ngưng truy cập )

  Hoặc Soạn tin:

  ( V160B KHG gửi 9123 )

 

 

Các gói cước 4G Viettel 1 tuần

 • ST30K

  30.000 đồng

  7GB Data/7 ngày

  ( Hết Data tính cho gói 4G chính nếu có )

  Hoặc Soạn tin:

  ( ST30K KHG gửi 9123 )

 • V50K

  50.000 đồng/7 ngày

  Miễn phí 20 phút/ cuộc gọi nội mạng

  & 7GB DATA

  Hoặc Soạn tin:

  ( V50K KHG gửi 9123 )

 • 7N

  70.000 đồng/ 7 ngày

  5GB Data/ngày

  & Miễn phí gọi nội mạng < 20 Phút

  & Miễn phí  35 Phút gọi ngoại mạng

  & Miễn phí  TV360 gói BASIC

  Hoặc Soạn tin:

  ( 7N KHG gửi 9123 )

 

Các gói cước gọi nội mạng Viettel

 • MP30X

  30.000 đồng/30 ngày

  Gọi dưới 10 phút nội mạng

  (Tối đa 500 phút)

  Hoặc Soạn tin:

  ( MP30X KHG gửi 9123 )

 • MP70X

  70.000 đồng/30 ngày

  Gọi dưới 20 phút nội mạng

  (Tối đa 1000 phút)

  Hoặc Soạn tin:

  ( MP70X KHG gửi 9123 )

 • MP120X

  120.000 đồng/ 30 ngày

  Gọi dưới 20 phút nội mạng

  ( Tối đa 1000 phút )

  Hoặc Soạn tin:

  ( MP120X KHG gửi 9123 )