Trang Thông Tin Dịch Vụ Data 4G 5G, Thoại Viettel Telecom

Các gói cước combo Data & Thoại

 • V50C

  50.000 đồng/30 ngày

  Miễn phí 10 phút/ cuộc gọi nội mạng

  & 3GB DATA

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hoặc Soạn tin:

  ( V50C 866772169 gửi 9123 )

 • V70C

  70.000 đồng/30 ngày

  Miễn phí 10 phút/ cuộc gọi nội mạng

  & 15GB DATA(500MB/ngàyx30 ngày)

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hoặc Soạn tin:

  ( V70C 866772169 gửi 9123 )

 • V50K

  50.000 đồng/7 ngày

  Miễn phí 20 phút/ cuộc gọi nội mạng

  & 7GB DATA

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hoặc Soạn tin:

  ( V50K 866772169 gửi 9123 )

 • V200C

  200.000 đồng/30 ngày

  Miễn phí 20 phút/ cuộc gọi nội mạng

  & 120GB (4GB/ngày x 30 ngày)

  & Miễn phí 100 phút ngoại mạng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hoặc Soạn tin:

  ( V200C 866772169 gửi 9123 )

 • V120C

  120.000 đồng/30 ngày

  Miễn phí 20 phút/ cuộc gọi nội mạng

  & 60GB DATA (2GB/ngày x 30 ngày)

  & Miễn phí Data truy cập TikTok

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hoặc Soạn tin:

  ( V120C 866772169 gửi 9123 )

 • V120

  120.000 đồng

  Miễn phí 20 phút/ cuộc gọi nội mạng

  & 60GB DATA (2GB/ngày x 30 ngày)

  & Miễn phí  50p gọi ngoại mạng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hoặc Soạn tin:

  ( V120 866772169 gửi 9123 )

 

Các gói cước SIÊU TỐC Viettel

 • ST30K

  30.000 đồng

  7GB Data/7 ngày

  ( Hết Data tính cho gói 4G chính nếu có )

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hoặc Soạn tin:

  ( ST30K 866772169 gửi 9123 )

 • ST70K

  70.000 đồng/tháng

  15GB (500MB/ngày x 30 ngày)

  & Miễn phí Data ứng dụng TikTok

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hoặc Soạn tin:

  ( ST70K 866772169 gửi 9123 )

 • ST90K

  90.000 đồng/tháng

  30GB (1GB/ngày x 30 ngày)

  & Miễn phí Data ứng dụng TikTok

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hoặc Soạn tin:

  ( ST90 866772169 gửi 9123 )

 • ST120K

  120.000 đồng

  60GB (2GB/ngày x 30 ngày)

  & Miễn phí xem TV360

  & Miễn phí 25GB lưu trữ DV LifeBOX

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hoặc Soạn tin:

  ( ST120K 866772169 gửi 9123 )

 • ST150K

  150.000 đồng/tháng

  90GB (3GB/ngày x 30 ngày)

  & Miễn phí xem truyền hình TV360

  & Miễn phí DV LifeBOX

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hoặc Soạn tin:

  ( ST150K 866772169 gửi 9123 )

 • ST200

  200.000 đồng

  Miễn phí 20 phút/ cuộc gọi nội mạng

  & 60GB DATA (2GB/ngày x 30 ngày)

  & Miễn phí  100p gọi ngoại mạng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hoặc Soạn tin:

  ( ST200 866772169 gửi 9123 )

 

Các gói cước 4G Viettel theo ngày

 • ST5K

  5.000 đồng/ đến hết 24h

  500MB lưu lượng

  (Mua 2 lần/ngày tặng 500MB)

  ( Hết Data tính cho gói 4G chính nếu có )

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hoặc Soạn tin:

  ( ST5K 866772169 gửi 9123)

 • ST10K

  10.000 đồng/ đến hết 24h

  2GB lưu lượng

  ( Hết Data tính cho gói 4G chính nếu có )

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hoặc Soạn tin:

  ( ST10K 866772169 gửi 9123)

 • ST15K

  15.000 đồng

  3GB Data/3 ngày

  ( Hết Data tính cho gói 4G chính nếu có )

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hoặc Soạn tin:

  ( ST15K 866772169 gửi 9123 )