Trang Thông Tin Dịch Vụ Data 4G 5G, Thoại Viettel Telecom

Các gói cước 4G Viettel theo ngày

 • ST5K

  5.000 đồng/ đến hết 24h

  500MB lưu lượng

  (Mua 2 lần/ngày tặng 500MB)

  ( Hết Data tính cho gói 4G chính nếu có )

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hoặc Soạn tin:

  ( ST5K DKV gửi 9123)

 • ST15K

  15.000 đồng/ 3 ngày

  3GB Data/3 ngày

  ( Hết Data tính cho gói 4G chính nếu có )

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hoặc Soạn tin:

  ( ST15K DKV gửi 9123 )

 • 1N

  10.000 đồng/ ngày

  5GB Data/ngày

  & Miễn phí gọi nội mạng < 10 Phút

  & Miễn phí  5 Phút gọi ngoại mạng

  & Miễn phí  TV360 gói BASIC

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hoặc Soạn tin:

  ( 1N DKV gửi 9123 )

 

Các gói cước 4G Viettel 1 tuần

 • ST30K

  30.000 đồng

  7GB Data/7 ngày

  ( Hết Data tính cho gói 4G chính nếu có )

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hoặc Soạn tin:

  ( ST30K DKV gửi 9123 )

 • V50K

  50.000 đồng/7 ngày

  Miễn phí 20 phút/ cuộc gọi nội mạng

  & 7GB DATA

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hoặc Soạn tin:

  ( V50K DKV gửi 9123 )

 • 7N

  70.000 đồng/ 7 ngày

  5GB Data/ngày

  & Miễn phí gọi nội mạng < 20 Phút

  & Miễn phí  35 Phút gọi ngoại mạng

  & Miễn phí  TV360 gói BASIC

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hoặc Soạn tin:

  ( 7N DKV gửi 9123 )

 

Các gói cước 4G Viettel 1 tháng

 • ST60N

  60.000 đồng/30 ngày

  2GB 1 Ngày x 30 ngày.

  (Hết 2GB/ngày ngưng truy cập)

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hoặc Soạn tin:

  ( ST60N DKV gửi 9123 )

 • ST90N

  90.000 đồng/30 ngày

  4GB 1 Ngày x 30 ngày.

  (Hết 4GB/ngày ngưng truy cập)

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hoặc Soạn tin:

  ( ST90N DKV gửi 9123 )

 • ST120K

  120.000 đồng/ 30 ngày

  60GB (2GB/ngày x 30 ngày)

  & Miễn phí xem TV360

  & Miễn phí 25GB lưu trữ DV LifeBOX

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hoặc Soạn tin:

  ( ST120K DKV gửi 9123 )

 

Các gói cước combo Data & Thoại

 • V120Z

  90.000 đồng/30 ngày

  4GB Data/ngày x 30 ngày

  & Miễn phí gọi nội mạng < 20 Phút

  & Miễn phí  50 Phút gọi ngoại mạng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hoặc Soạn tin:

  ( V120Z DKV gửi 9123 )

 • V150N

  150.000 đồng/30 ngày

  6GB Data/ngày x 30 ngày

  & Miễn phí gọi nội mạng < 20 Phút

  & Miễn phí  100 Phút gọi ngoại mạng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hoặc Soạn tin:

  ( V150N DKV gửi 9123 )

 • V150Z

  120.000 đồng/ 30 ngày

  6GB Data/ngày

  & Miễn phí gọi nội mạng < 20 Phút

  & Miễn phí  100 Phút gọi ngoại mạng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hoặc Soạn tin:

  ( V150Z DKV gửi 9123 )

 

 

Các gói cước gọi nội mạng Viettel

 • MP30X

  30.000 đồng/30 ngày

  Gọi dưới 10 phút nội mạng

  (Tối đa 500 phút)

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hoặc Soạn tin:

  ( MP30X DKV gửi 9123 )

 • MP70X

  70.000 đồng/30 ngày

  Gọi dưới 20 phút nội mạng

  (Tối đa 1000 phút)

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hoặc Soạn tin:

  ( MP70X DKV gửi 9123 )

 • MP120X

  120.000 đồng/ 30 ngày

  Gọi dưới 20 phút nội mạng

  ( Tối đa 1000 phút )

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Hoặc Soạn tin:

  ( MP120X DKV gửi 9123 )