Thông báo: Dừng đăng ký mới gói TOMD10, TOMD30 từ 08/09/2020

Thông báo: Dừng đăng ký mới gói TOMD10, TOMD30 từ 08/09/2020, theo đó khách hàng sẽ không thể đăng ký mới 2 gói cước 4G không giới hạn thời gian này kể từ ngày 08/09/2020. Với các khách hàng đã đăng ký trước thời gian trên vẫn sẽ được sử dụng gói cước.

Viettel dừng đăng ký mới các gói 4G không giới hạn thời gian

– Thời gian áp dụng: Từ ngày 08/9/2020

– Phạm vi: Toàn quốc

– Nội dung: Dừng đăng ký mới 2 gói cước không giới hạn thời gian sử dụng là TOMD10, TOMD30, theo đó các khách hàng đã và đang sử dụng gói cước này sẽ áp dụng như sau:

 • Khách hàng đang sử dụng gói cước TOMD10, TOMD30 vẫn tiếp tục được hưởng ưu đãi còn lại theo quy định của gói cước.
 • Khách hàng đã đăng ký tính năng gia hạn (soạn Y gửi 191 trong 10 phút sau khi đăng ký gói thành công) vẫn được gia hạn gói khi sử dụng hết lưu lượng.
Dừng đăng ký mới gói TOMD10, TOMD30 từ 08/09/2020
Dừng đăng ký mới gói TOMD10, TOMD30 từ 08/09/2020

Cùng với việc dừng các gói cước 4G không giới hạn thời gian, Viettel triển khai rất nhiều gói cước ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng, mời bạn tham khảo bảng các gói combo Data & Thoại sau:

Tên góiThông tin
V50K
 • Giá: 50.000đ
 • Lưu lượng: 7GB/ngày, Hết 7GB tính theo gói 4G đang sử dụng
 • Nội mạng: Miễn phí 20 phút/cuộc
 • Hạn Dùng: 7 ngày
 • ĐĂNG KÝ NHANH
 • Xem chi tiết
V90C
 • Giá: 90.000đ
 • Lưu lượng: 1GB/ngày, Hết 1GB/ngày tính theo gói 4G đang sử dụng
 • Nội mạng: Miễn phí 20 phút/cuộc(tối đa 1000 phút)
 • Ngoại mạng: Miễn phí 20 phút
 • Hạn Dùng: 30 ngày
 • ĐĂNG KÝ NHANH
 • Xem chi tiết
V90B
 • Giá: 90.000đ
 • Lưu lượng: 1GB/ngày, Hết 1GB/ngày tính theo gói 4G đang sử dụng
 • Nội mạng: Miễn phí 10 phút/cuộc
 • Ngoại mạng: Miễn phí 30 phút
 • Hạn Dùng: 30 ngày
 • ĐĂNG KÝ NHANH
 • Xem chi tiết
V120B
 • Giá: 120.000đ
 • Lưu lượng: 1.5GB/ngày, Hết 1.5GB/ngày tính theo gói 4G đang sử dụng
 • Nội mạng: Miễn phí 10 phút/cuộc
 • Ngoại mạng: Miễn phí 50 phút
 • Hạn Dùng: 30 ngày
 • ĐĂNG KÝ NHANH
 • Xem chi tiết
V160B
 • Giá: 160.000đ
 • Lưu lượng: 4GB/ngày, Hết 4GB/ngày tính theo gói 4G đang sử dụng
 • Nội mạng: Miễn phí 10 phút/cuộc
 • Ngoại mạng: Miễn phí 100 phút
 • Hạn Dùng: 30 ngày
 • ĐĂNG KÝ NHANH
 • Xem chi tiết
V180B
 • Giá: 180.000đ
 • Lưu lượng: 6GB/ngày, Hết 6GB/ngày tính theo gói 4G đang sử dụng
 • Nội mạng: Miễn phí 10 phút/cuộc
 • Ngoại mạng: Miễn phí 100 phút
 • Hạn Dùng: 30 ngày
 • ĐĂNG KÝ NHANH
 • Xem chi tiết
V200B
 • Giá: 200.000đ
 • Lưu lượng: 8GB/ngày, Hết 8GB/ngày tính theo gói 4G đang sử dụng
 • Nội mạng: Miễn phí 20 phút/cuộc
 • Ngoại mạng: Miễn phí 100 phút
 • Hạn Dùng: 30 ngày
 • ĐĂNG KÝ NHANH
 • Xem chi tiết