Từ 01/09/2022, Viettel dừng đăng ký mới một số gói cước Data

Một nội dung rất quan trọng vừa được áp dụng đó là từ ngày 01/09/2022, Viettel dừng đăng ký mới một số gói cước Data cho TB di động và Dcom, mời bạn cùng tìm hiểu nhanh thông tin chi tiết trong bài viết này nhé.

1. Nội dung chi tiết dừng đăng ký mới các gói Data từ 01/09/2022

Thời gian: Từ ngày 01/09/2022

Phạm vị áp dụng: Toàn Quốc

Nội dung: Dừng đăng ký một số gói cước di động, Dcom; Thuê bao đang sử dụng các gói cước tại thời điểm dừng đăng ký vẫn được sử dụng đến hết chu kỳ, được duy trì gia hạn và khôi phục (nếu có). Danh sách gói cước bạn xem mục tiếp theo nhé.

Từ 01/09/2022, Viettel dừng đăng ký mới một số gói cước Data

2. Danh sách các gói dừng đăng ký mới từ 01/09/2022

Tên GóiGiáChu kỳChính sách
ST50N          50,00030 ngày/tháng50.000đ/ 30 ngày có 1.5GB/ ngày.
XL50          50,00030 ngày/tháng– 5GB
3ST50N        150,0003 tháng150.000đ/3 chu kỳ, mỗi chu kỳ 30 ngày. Ưu đãi mỗi chu kỳ 30 ngày có 1.5GB/ ngày 
12ST50N        600,00012 tháng600.000đ/12 chu kỳ, mỗi chu kỳ 30 ngày. Ưu đãi mỗi chu kỳ 30 ngày có 1.5GB/ ngày 
6ST50N        300,0006 tháng300.000đ/6 chu kỳ, mỗi chu kỳ 30 ngày. Ưu đãi mỗi chu kỳ 30 ngày  có 1.5GB/ ngày 
12XL50        600,00012 tháng– 5GB/30 ngày.

– Chu kỳ 30 ngày * 12 chu kỳ.
UMAX50N          50,00030 ngày/thángƯu đãi mỗi chu kỳ 30 ngày: 50.000đ/30 ngày = 5GB không giới hạn tốc độ, hết 5GB truy cập tốc độ cao (truy cập được Youtube, Facebook..).
12UMAX50N        600,00012 thángƯu đãi mỗi chu kỳ 30 ngày: 50.000đ/30 ngày = 5GB không giới hạn tốc độ, hết 5GB truy cập tốc độ cao (truy cập được Youtube, Facebook..).
3UMAX50N        150,0003 thángƯu đãi mỗi chu kỳ 30 ngày: 50.000đ/30 ngày = 5GB không giới hạn tốc độ, hết 5GB truy cập tốc độ cao (truy cập được Youtube, Facebook..).
6UMAX50N        300,0006 thángƯu đãi mỗi chu kỳ 30 ngày: 50.000đ/30 ngày = 5GB không giới hạn tốc độ, hết 5GB truy cập tốc độ cao (truy cập được Youtube, Facebook..).
UMAX50          50,00030 ngày/thángƯu đãi mỗi chu kỳ 30 ngày: 50.000đ/30 ngày = 5GB không giới hạn tốc độ, hết 5GB truy cập tốc độ cao (truy cập được Youtube, Facebook…
3UMAX50        150,0003 thángƯu đãi mỗi chu kỳ 30 ngày: 50.000đ/30 ngày = 5GB không giới hạn tốc độ, hết 5GB truy cập tốc độ cao (truy cập được Youtube, Facebook..). Ưu đãi khoá zone sử dụng tại Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Nam
6UMAX50        300,0006 thángƯu đãi mỗi chu kỳ 30 ngày: 50.000đ/30 ngày = 5GB không giới hạn tốc độ, hết 5GB truy cập tốc độ cao (truy cập được Youtube, Facebook..). Ưu đãi khoá zone sử dụng tại Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Nam
12UMAX50        600,00012 thángƯu đãi mỗi chu kỳ 30 ngày: 50.000đ/30 ngày = 5GB không giới hạn tốc độ, hết 5GB truy cập tốc độ cao (truy cập được Youtube, Facebook..). Ưu đãi khoá zone sử dụng tại Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Nam
36UMAX50N     1,800,00036 thángƯu đãi mỗi chu kỳ 30 ngày: 50.000đ/30 ngày = 5GB không giới hạn tốc độ, hết 5GB truy cập tốc độ cao (truy cập được Youtube, Facebook..).
CT50          50,00030 ngày/thángCó 120 GB/30 ngày (4 GB/ngày, trong đó có 3 GB/ngày sử dụng tại Cần Thơ và 1 GB/ngày sử dụng toàn quốc, bao gồm cả Cần Thơ).
3CT50        150,0003 thángƯu đãi tại mỗi chu kỳ 30 ngày: Có 120 GB/30 ngày (4 GB/ngày, trong đó có 3 GB/ngày sử dụng tại Cần Thơ và 1 GB/ngày sử dụng toàn quốc, bao gồm cả Cần Thơ).
6CT50        300,0006 thángƯu đãi tại mỗi chu kỳ 30 ngày: Có 120 GB/30 ngày (4 GB/ngày, trong đó có 3 GB/ngày sử dụng tại Cần Thơ và 1 GB/ngày sử dụng toàn quốc, bao gồm cả Cần Thơ).
12CT50        600,00012 thángƯu đãi tại mỗi chu kỳ 30 ngày: Có 120 GB/30 ngày (4 GB/ngày, trong đó có 3 GB/ngày sử dụng tại Cần Thơ và 1 GB/ngày sử dụng toàn quốc, bao gồm cả Cần Thơ).
DN50          50,00030 ngày/thángƯu đãi tại mỗi chu kỳ 30 ngày: 5GB, hết 5GB tiếp tục truy cập data với tốc độ 3Mbps.
3DN50        150,0003 thángƯu đãi tại mỗi chu kỳ 30 ngày: 5GB, hết 5GB tiếp tục truy cập data với tốc độ 3Mbps.
6DN50        300,0006 thángƯu đãi tại mỗi chu kỳ 30 ngày: 5GB, hết 5GB tiếp tục truy cập data với tốc độ 3Mbps.
12DN50        600,00012 thángƯu đãi tại mỗi chu kỳ 30 ngày: 5GB, hết 5GB tiếp tục truy cập data với tốc độ 3Mbps.
D500T        500,00012 tháng5GB/30 ngày trong 12 tháng, hết LL bóp băng thông về 256Kbps
D500        500,00012 tháng5GB/30 ngày, hết LL bóp băng thông 256kbps
D50          50,00030 ngày/tháng3.5GB/30 ngày
D30          30,00030 ngày/tháng2.5GB/30 ngày
DC10          10,00030 ngày/tháng10K/30 ngày có 50MB
D300K        300,0006 tháng45GB
DC50          50,00030 ngày/tháng50K/ 30 ngày có 450MB

Như vậy, hàng loạt gói cước Data cho thuê bao di động và Dcom sẽ tạm dừng đăng ký mới từ 01/09/2022, đây từng là các gói cước rất được ưa chuộng của khách hàng. Cùng với việc dừng gói cước Viettel cũng triển khai các gói cước Data mới cho khách hàng, bạn xem ngay bảng sau để chọn gói phù hợp nhu cầu nhé:

Tên góiThông tin
ST60N
 • Giá: 60.000đ
 • Lưu lượng: 2GB/Ngày, hết Data ngưng truy cập
 • Hạn Dùng: 30 ngày
 • Soạn tin: ST60N KHG gửi 9123
 • Xem chi tiết
3ST60N
 • Giá: 180.000đ
 • Lưu lượng: 2GB/Ngày, hết Data ngưng truy cập
 • Hạn Dùng: 90 ngày
 • Soạn tin: 3ST60N KHG gửi 9123
 • Xem chi tiết
6ST60N
 • Giá: 360.000đ
 • Lưu lượng: 2GB/Ngày, hết Data ngưng truy cập
 • Hạn Dùng: 180 ngày
 • Soạn tin: 6ST60N KHG gửi 9123
 • Xem chi tiết
12ST60N
 • Giá: 720.000đ
 • Lưu lượng: 2GB/Ngày, hết Data ngưng truy cập
 • Hạn Dùng: 360 ngày
 • Soạn tin: 12ST60N KHG gửi 9123
 • Xem chi tiết
ST90N
 • Giá: 90.000đ
 • Lưu lượng: 4GB/Ngày, hết Data ngưng truy cập
 • Hạn Dùng: 30 ngày
 • Soạn tin: ST90N KHG gửi 9123
 • Xem chi tiết
3ST90N
 • Giá: 270.000đ
 • Lưu lượng: 4GB/Ngày, hết Data ngưng truy cập
 • Hạn Dùng: 90 ngày
 • Soạn tin: 3ST90N KHG gửi 9123
 • Xem chi tiết
6ST90N
 • Giá: 540.000đ
 • Lưu lượng: 4GB/Ngày, hết Data ngưng truy cập
 • Hạn Dùng: 180 ngày
 • Soạn tin: 6ST90N KHG gửi 9123
 • Xem chi tiết
12ST90N
 • Giá: 1.080.000đ
 • Lưu lượng: 4GB/Ngày, hết Data ngưng truy cập
 • Hạn Dùng: 360 ngày
 • Soạn tin: 12ST90N KHG gửi 9123
 • Xem chi tiết

Chúc bạn đăng ký gói cước thành công, thỏa sức truy cập internet cùng các gói cước mới của Viettel !